เซ็นเซอร์ CO/เครื่องส่งสัญญาณ

 • เครื่องส่งสัญญาณคาร์บอนมอนอกไซด์

  เครื่องส่งสัญญาณคาร์บอนมอนอกไซด์

  ตรวจจับและส่งระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศตามเวลาจริง
  อายุการใช้งานยาวนานกว่าห้าปี
  เอาต์พุตอะนาล็อก 1x สำหรับการวัดเชิงเส้น
  อินเตอร์เฟส Modbus RS485
  ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยราคาต่ำสุด
  F2000TSM-CO-C101 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตรวจจับและส่งระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในที่จอดรถแบบปิดหรือกึ่งปิด และเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมตามการวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุดระหว่างการใช้งาน