ดาวน์โหลด

 • รายงาน Office Outlook ไตรมาส 2 ปี 2022 จาก Colliers
  รายงาน Office Outlook ไตรมาส 2 ปี 2022 จาก Colliers
 • ตัวเลขในไตรมาส 2 ปี 2565 ของจีน จาก CBRE
  ตัวเลขในไตรมาส 2 ปี 2565 ของจีน จาก CBRE
 • ข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 - จาก Colliers
  ข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 - จาก Colliers
 • ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของอินเดียปี 2564 - จาก Colliers
  ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของอินเดียปี 2564 - จาก Colliers
 • 2022 Q2 Japan Office Report Osaka - จาก Colliers
  2022 Q2 Japan Office Report Osaka - จาก Colliers
 • รายงานอัตรา Cap Rate ของแคนาดาในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 - จาก Colliers
  รายงานอัตรา Cap Rate ของแคนาดาในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 - จาก Colliers
 • แนวโน้มนักลงทุนทั่วโลกปี 2566 จาก Colliers
  แนวโน้มนักลงทุนทั่วโลกปี 2566 จาก Colliers